Trwałość

Jako lider rynkowy w branży magazynowania i dystrybucji produktów wymagających kontrolowanej temperatury, Kloosterboer chce się przyczynić do zapewnienia zrównoważonych warunków na świecie poprzez udział w inicjatywach proekologicznych. To ważne dążenie naszej organizacji oraz naszych pracowników. W praktyce ciągle pracujemy nad zmniejszeniem wpływu naszej działalności na środowisko. Poniżej kilka przykładów:

  • wdrożenie automatycznych magazynów wielopoziomowych, w których zużywa się o 3745% mniej energii niż w magazynach konwencjonalnych,
  • budowa elektrowni wiatrowych i paneli słonecznych (m.in. Vlissingen i Maasvlakte),
  • łączenie strumieni produktów oraz korzystanie ze zrównoważonego transportu modalnego i środków transportu (żegluga śródlądowa, kolej, TIR),
  • energooszczędne oświetlenie LED stosowane w zrównoważonym planie oświetlenia w każdej lokalizacji Kloosterboer,
  • budowy prowadzone zgodnie z normami Rady Zielonego Budownictwa Holandii. Przykładami są certyfikaty BREEAM-NL z oceną „doskonały” za rozbudowę Daalimpex Velsen i budowę Kloosterboer Cool Port Rotterdam,
  • Kloosterboer znajduje się w sieci Lean & Green i jako pierwsza firma odebrała nagrodę Lean & Green za chłodnię. Jednocześnie wyznaczyliśmy cel, aby w ciągu 5 lat ograniczyć emisję CO2 o 20%.