CO2-reductie in Velsen versnellen: wij zijn een klimaatpartner!

CO2-reductie in Velsen versnellen: wij zijn een klimaatpartner!

Op 5 november lanceerde gemeente Velsen het Lokaal Klimaat Akkoord: een middel om CO2-reductie in Velsen te versnellen. En wij doen mee als klimaatpartner. Dit betekent dat we beloven ons in te zetten kennis te delen en samen te werken met andere bedrijven en organisaties op het gebied van CO2-reductie.

In het Lokaal Klimaat Akkoord gaan bedrijven, organisaties, inwoners en gemeente met elkaar in gesprek om hun CO2 omlaag te brengen. Deze bedrijven en organisaties heten klimaatpartners. De klimaatpartners beloven kennis en enthousiasme over verduurzaming met elkaar te delen, bijvoorbeeld via de website velsengoedbezig.nl. Gemeente Velsen plant een boom voor elk ingediend duurzaam initiatief dat is uitgevoerd en dat bijdraagt aan CO2-reductie.

CO2-monitor
Elk jaar meet gemeente Velsen via een CO2-monitor hoeveel CO2 er dat jaar is gereduceerd. En dat laten ze zien aan de samenleving. Zo maken we inzichtelijk wat we doen om klimaatverandering tegen te gaan.

Verduurzamen
Kloosterboer zet zich in om de supply chain te verduurzamen. Dit doen we o.a. door nieuwe locaties volgens BREEAM eisen te bouwen, gebruik te maken van duurzame energie (zonnepanelen en windturbines) en het bevorderen van transport per spoor of schip i.p.v. over de weg.