Border inspection point

Volgens de Europese regelgeving moeten producten van dierlijke oorsprong evenals AGF producten vanuit landen buiten de Europese Unie (derde landen) bij binnenkomst in de EU diverse controles ondergaan. Dit geldt voor import en doorvoer over het grondgebied van de EU naar een derde land.

Op diverse locaties bieden wij de mogelijkheid deze keuringen uit te laten voeren door de betreffende instanties. Desgewenst kunnen wij hiervoor de benodigde documenten voor u opmaken en assisteren bij de betreffende keuringen.

De documentatie en afhandling hiervan is een day to day business. Informeer naar onze mogelijkheden.