COVID-19

Kloosterboer volgt de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en implementeert daarom maatregelen, zowel op groepsniveau als op locatieniveau, om de gezondheid van onze medewerkers en van partijen waarmee we zaken doen te beschermen. Tegelijkertijd doen we onze uiterste best om de continuering van onze bedrijfsprocessen te waarborgen en de belangen van onze klanten te behartigen.

De maatregelen en instructies die in onze organisatie zijn ingevoerd, zijn voornamelijk gebaseerd op de richtlijnen van lokale, nationale en Europese gezondheidsautoriteiten en overheden. Deze richtlijnen kunnen per land, regio en stad verschillen. Indien lokale / (inter)nationale wetten strengere maatregelen of instructies voorschrijven dan de hieronder genoemde, worden deze instructies opgevolgd.

Momenteel gelden de volgende algemene maatregelen en instructies binnen de Kloosterboer-organisatie:

Vergader- en communicatiestructuren:

 • Directie komt zeer regelmatig (via videogesprek) bijeen om de laatste ontwikkelingen te beoordelen en de te implementeren maatregelen te bepalen.
 • Directie stuurt regelmatig interne nieuwsbrieven naar de diverse locaties om ervoor te zorgen dat de centrale en lokale maatregelen op elkaar worden afgestemd.
 • Alle lokale managementteams hebben regelmatig vergaderingen om de maatregelen op elkaar af te stemmen en bij te werken en informeren hun werknemers via memo’s.

Algemene hygiënemaatregelen en werkinstructies:

 • Op alle locaties zijn hygiënemaatregelen en specifieke werkinstructies te vinden.
 • Noodplannen worden bijgewerkt met een ‘virusuitbraak’ -scenario.
 • Niet noodzakelijke bezoeken zijn niet toegestaan tot de Kloosterboer locaties.

Werknemersinstructies:

 • Neem de voorgeschreven voorzorgmaatregelen in acht. Houd 1,5 meter afstand, was je handen regelmatig, schud geen handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Werk indien mogelijk zoveel mogelijk thuis.
 • Reis niet naar of tussen Kloosterboer-sites of naar externe partijen als er geschikte alternatieven zijn (bijv. telefoon- / videovergaderingen). Live meetings mogen alleen worden gehouden als er geen geschikt alternatief beschikbaar is.
 • Gebruik een mondkapje indien de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Deze worden op de diverse locaties beschikbaar gesteld. De General Manager kan per locatie mondkapjes verplicht stellen.
 • Bij (milde) klachten, laat je testen. Bij een positieve test volg je de richtlijnen van de autoriteiten.
 • Beperk contact met externe leveranciers, waaronder (internationale) chauffeurs, tot een minimum. Voor zover toegestaan door regelgeving en contract, worden chauffeurs gevraagd om tijdens het laden / lossen buiten onze faciliteiten te blijven.
 • Reis niet naar risicogebieden zoals aangegeven door de nationale gezondheidsautoriteiten en regeringen.
 • Werknemers die terugkeren van vakantie worden verzocht zich telefonisch te melden bij de General Manager voordat ze weer aan het werk gaan.

Maatregelen op individuele locaties:

Maatregelen worden per locatie doorgevoerd in overeenstemming met specifieke eisen en omstandigheden. Lokale maatregelen zijn onder meer:

 • Het ophangen van plastic schermen aan recepties en ontvangstbalies.
 • Het creëren van een buitenruimte (evt tent/overkapping) voor communicatie en uitwisseling van documenten met chauffeurs.
 • Het meerdere keren per dag afnemen van alle werkoppervlakken met hygiënische doekjes.
 • Het intensiveren van schoonmaakactiviteiten.
 • Geen lunches of koffiepauzes in gemeenschappelijke ruimtes
 • Extra tijd invoegen (1 uur) tussen ploegwisselingen.
 • Herindeling van preventief onderhoud.
 • Persoonlijk contact vermijden en zoveel mogelijk de telefoon gebruiken.

Neem contact op met de individuele site waarmee u zaken doet om een overzicht te krijgen van de specifieke maatregelen die daar zijn getroffen.

Maatregelen en instructies en dit statement worden regelmatig herzien en geactualiseerd indien nieuwe ontwikkelingen zich voordoen.