Fusie Kloosterboer Logistics en Kloosterboer International Forwarding IJmuiden

Fusie Kloosterboer Logistics en Kloosterboer International Forwarding IJmuiden

Met ingang van 1 juli 2021 fuseert Kloosterboer International Forwarding IJmuiden B.V. met Kloosterboer Logistics B.V. Als gevolg van de fusie wordt de entiteit Kloosterboer International IJmuiden B.V. opgeheven.

Alle operationele forwarding activiteiten van Kloosterboer International Forwarding IJmuiden B.V. worden voortgezet onder de naam Kloosterboer Logistics BV. Alle rechten en plichten worden automatisch overgeheveld naar de nieuwe entiteit m.i.v. 1 juli 2021