Usługi sztauerskie

W skali roku Kloosterboer przeładowuje ponad dwa miliony produktów, wymagających kontrolowanej temperatury z ponad 1000 statków, przewożonych jako towary „breakbulk" (drobnica) oraz w coraz większej liczbie kontenerów.

Własne dźwigi mobilne o dużej wydajności

Posiadamy własne mobilne dźwigi o dużej wydajności, umożliwiające szybki załadunek i rozładunek statków. Ponadtomożemy operować zarówno jako agent statku, jak i agent czarterujący i/lub agent właściciela, dzięki czemu jednocześnie partycypujemy w sprawach związanych z formalnościami celnymi oraz odprawą statku, dokumentacją, deklaracjami, konosamentami itd.

Załadunek i rozładunek statków odbywa się w połączeniu z magazynowaniem kondycjonowanym, zgodnie z ogólnymi warunkami umów składu towarów w chłodniach Stowarzyszenia Sztauerów Rotterdamskich.