Punkt kontroli granicznej

Zgodnie z europejskimi normami, produkty pochodzenia zwierzęcego oraz ziemniaki, pozostałe warzywa i owoce z krajów spoza Unii Europejskiej (krajów trzecich) muszą zostać poddane  różnym kontrolom przy wwozie na teren UE. Dotyczy to importu oraz tranzytu przez teren UE do krajów trzecich.

W niektórych lokalizacjach oferujemy możliwość przeprowadzenia procedury w  odpowiednich urzędach. Na specjalne życzenie możemy także opracować wymagane dokumenty oraz pomóc przy uzyskiwaniu poszczególnych certyfikatów.

Przygotowywanie dokumentacji oraz administracja są związane z bieżącą działalnością firmy Dowiedz się więcej o tym jak możemy partycypować w tych czynnościach.