Mieszanie soków owocowych

W nowoczesnych mieszalniach, Kloosterboer przetwarza różne rodzaje soków owocowych zgodnie z przekazanymi wytycznymi Naszymi klientami w tej branży są renomowani producenci międzynarodowi oraz przedstawiciele rynku soków i koncentratów owocowych. Co roku przetwarzamy około 350 000 ton produktów.

Nasze mieszalnie posiadają atesty zgodne z certyfikatami jakości które są przygotowane do realizacji poniższych zadań:

  • napełnianie pojemników/naczyń, rozdrabnianie przez wymiennik ciepła, nalewanie produktów do cystern, beczek, pojemników, wiader lub opakowań bag-in-box,
  • aseptyczne nalewanie do naczyń, pojemników, opakowań bag-in-box,
  • przygotowywanie różnych mieszanek zgodnie z recepturą,
  • pasteryzacja.

Nasze laboratorium zapewnia przeprowadzenie wymaganych przepisami kontroli.