Logistyka

Kloosterboer świadczy usługi logistyczne między innymi w zakresie spedycji (fracht morski, transport drogowy i żegluga śródlądowa), obsługi celnej i logistyki. Usługi te są realizowane przez wyspecjalizowane zespoły profesjonalistów. Usługi logistyczne świadczymy zarówno we współpracy z chłodniami jak i w ramach oddzielnego serwisu.

Poniżej znajdują się informacje o usługach poszczególnych firm logistycznych.

Kloosterboer International Forwarding (KIF) w Rotterdamie i Vlissingen

KIF w Rotterdamie i Vlissingen zajmują się importem towarów drogą morską oraz transportem lądowym przy zastosowaniu transportu multimodalnego (drogi/koleje/żegluga śródlądowa). Specjalizują się one w realizacji następujących zadań:

 • przeładunek przypływających kontenerów (chłodnie i kontenery zwykłe) w Rotterdamie, Antwerpii i Hamburgu,
 • formalności celne (odprawa celna, deklaracje celne, dokumenty T1/T5, przygotowywanie dokumentów weterynaryjnych/ dokumentacji eksportowej),
 • transport kontenerów do miejsca docelowego w Europie,
 • doradztwo w zakresie sposobu transportu (w uzgodnieniu z klientem),
 • prowadzanie wszelkich kontroli weterynaryjnych/ fitosanitarnych we własnych punktach kontroli w Rotterdamie i Vlissingen,
 • transport w kontenerach - mrożniach ładunków pełnych i zbiorczych w całej Europie,
 • transport za pomocą naczep i cystern na tereniecałej Europy.

Kloosterboer International Forwarding IJmuiden

KIF IJmuiden specjalizuje się w transporcie na całym świecie towarów, które wymagają specjalnych warunków przewozu, takich jak mrożone ryby, frytki, mięso, soki i koncentraty, nabiał i owoce w kontenerach chłodniczych lub chłodniowcach. W tym zakresie współpracujemy na dużą skalę z przewoźnikami globalnymi i lokalnymi, aby zapewnić najlepsze rozwiązania logistyczne. KIF IJmuiden oferuje następujące usługi:

 • transport w kontenerach chłodniczych i zwykłych z Europy Północno-Zachodniej do miejsc docelowych na całym świecie,
 • transporty crosstrade,
 • konosament spedytorski - Kloosterboer we współpracy z naszymi przedstawicielami,czarterowanie chłodniowców typu sidedoor,
 • transport bliskiego zasięgu do 45 stóp,
 • lądowy transport dowozowy przy wykorzystaniu środków transportu multimodalnego (drogowego, żeglugi śródlądowej i kolejowego),
 • ubezpieczenia transportowe,
 • wyróżniającą nas na rynku, bliska współpraca między chłodniami,
 • rozwiązania ICT (XML) zintegrowane z naszym systemem spedycyjnym,
 • sprzedaż używanych kontenerów (chłodni).

Kloosterboer International Forwarding Seattle

KIF Seattle oferuje usługi transportowe w oparciu o model „one stop shopping” z Alaski do miejsc docelowych w Azji, na wschodnim wybrzeżu Ameryki, w Europie Północno-Zachodniej oraz w ramach transportu liniowego „breakbulk” i w kontenerach.

Kloosterboer Services (Urząd Celny)

Międzynarodowy transport towarów wiąże się z koniecznością dopełnienia różnych formalności celnych. W Kloosterboer zarządzanie usługami celnymi odbywa się centralnie. W ten sposób możemy działać proaktywnie i zapewnić, że towary znajdą się w miejscu docelowym bez opóźnień.

Gwarantujemy pomoc przy dopełnianiu formalności celnych oraz reprezentację fiskalną. Oferujemy również pomoc w kontaktach z instytucjami holenderskimi.

Kloosterboer Container Logistics (Terminal)

KCL zarządza terminalem kontenerowym we Vlissingen. Stamtąd odbywa się transport do i z portów w Rotterdamie, Antwerpii i Zeebrugge. Kontenery są przewożone na barkach/ dowozowcach lub na samochodach. Z tego terminalu korzysta wielu armatorów żeglugi oceanicznej. W ten sposób ograniczamy liczbę „pustych” transportów, a kontenery są wykorzystywane bardziej efektywnie i w sposób bardziej zrównoważony. Gwarantuje to korzyści finansowe również dla lokalnch eksporterów.

Terminal zapewnia optymalne wykorzystanie przybywających kontenerów. Po wyładunku towarów importowanych kontenery są czyszczone i kontrolowane (Pre Trip Inspection). Po zakończeniu kontroli mogą być także wykorzystane do transportu towarów eksportowanych.

Do wszystkich holenderskich usług spedycyjnych stosuje się warunki Fenex.