Konsultacje dotyczące łańcucha dostaw

Szybka i skuteczna analiza łańcucha dostaw

W ramach tej usługi analizujemy aktualną strukturę łańcucha logistycznego i przedstawiamy możliwość bardziej optymalnych rozwiązań.

Metodą analizy łańcucha dostaw można wykonać niezobowiązujące testowanie aktualnego rozwiązania przy zastosowaniu zoptymalizowanych operacji sieciowych i magazynowych.

Kloosterboer to zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy pomogą usunąć wszelkie komplikacje. . Metody przez nas stosowane są indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta i ukierunkowane na rozwiązanie. Nasze wcześniejsze projekty doradcze dotyczyły między innymi badań lokalizacji magazynowych i dystrybucyjnych,  transportu multimodalnego, zarządzania zasobami, outsourcingu i koncepcji mechanizacji magazynów.

Posiadamy cenne doświadczenie, nabyte przy realizacji własnych projektów związanych z zarządzaniem, które możemy skutecznie wykorzystać przy monitoringu wdrażania rozwiązań u klienta.

Doradztwo w zakresie łańcucha dostaw

Jesteśmy idealnym partnerem w złożonych, wysokospecjalistycznych zagadnieniach związanych z logistyką łańcucha dostaw. Naszym atutem jest umiejętność prowadzenia profesjonalnej analizy danych  i zestawienia jej z korelacją aktualnych cen rynkowych za usługi logistyczne, łączeniu analiz danych na wysokim poziomie z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz porównywaniu aktualnych cen rynkowych za usługi logistyczne i budowlane. Tam gdzie jest to możliwe, stosujemy metodologię Lean Six Sigma.

Outsourcing

Oferujemy pomoc w zakresie outsourcingu usług logistycznych lub doboru dostawców w ramach projektów budowy bądź przebudowy magazynów.

Project development

Kloosterboer posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie rozwoju projektów, systemów magazynowania materiałów, budownictwa, technologii instalacji, ICT, finansów i zarządzania projektami. Nasi specjaliści ściśle współpracują z szeroko wykwalifikowanymi zespołami, na każdym etapie realizacji projektu. W razie zaistnienia takiej konieczności – kiedy niezbędna jest fachowa wiedza – korzystamy z usług zewnętrznych firm wykonawczych.