Nota prawna

W odniesieniu do strony www.kloosterboer.com („strona internetowa”) firma Kloosterboer informuje, co następuje:
Cała strona internetowa, z wyjątkiem niektórych (hiper)linków, jest własnością firmy Kloosterboer. Zabrania się publikowania, kopiowania lub zapisywania informacji pochodzących ze strony w części i w całości bez pisemnej zgody firmy Kloosterboer. Zgoda nie jest wymagana w przypadku korzystania z niej w celach niekomercyjnych.

Mimo stałej dbałości i uwagi, jaką Kloosterboer przywiązuje do kształtu strony, może się okazać, że niektóre informacje będę niepełne lub nieprawdziwe. Treść strony jest regularnie aktualizowana i dodawane są nowe informacje. Kloosterboer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian z natychmiastowym skutkiem i bez uprzedniego powiadomienia.

Niektóre (hiper)linki prowadzą do stron internetowych spoza domeny Kloosterboer, które nie są własnością firmy Kloosterboer. Kloosterboer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych istniejących poza domeną Kloosterboer. Kloosterboer wyklucza wszelką odpowiedzialność za każdy rodzaj szkód bezpośrednich lub pośrednich, wynikających lub związanych ze stroną internetową.