Statement COVID-19 maatregelen- Update 25/3/2020

Statement COVID-19 maatregelen- Update 25/3/2020

Het COVID-19-virus blijft zich wereldwijd verspreiden. Kloosterboer volgt de nieuwe ontwikkelingen rondom het virus en implementeert daarom maatregelen, zowel op groepsniveau als op locatie niveau, om de gezondheid van onze medewerkers en van externe partijen waarmee we zaken doen te beschermen. Tegelijkertijd doen we onze uiterste best om de continuering van onze bedrijfsprocessen te waarborgen en de belangen van onze klanten te behartigen.

De maatregelen en instructies die in onze organisatie zijn ingevoerd, zijn voornamelijk gebaseerd op de richtlijnen van lokale, nationale en Europese gezondheidsautoriteiten en overheden. Deze richtlijnen kunnen per land, regio en stad verschillen. Houd er rekening mee dat als lokale / (inter)nationale wetten strengere maatregelen of instructies voorschrijven dan de hieronder genoemde, deze instructies worden opgevolgd.

Op dit moment zijn de algemene maatregelen en instructies voor de Kloosterboer-organisatie onder meer:

Vergader- en communicatiestructuren:

 • Directie komt driemaal per week (via videogesprek) bijeen om de laatste ontwikkelingen te beoordelen en de te implementeren maatregelen te bepalen.
 • Er worden regelmatig interne nieuwsbrieven verzonden naar de General Managers, HR, Sales en QESH-afdelingen om ervoor te zorgen dat de centrale en lokale maatregelen op elkaar worden afgestemd.
 • Directieverklaringen worden aan alle medewerkers meegedeeld.
 • Alle lokale managementteams hebben regelmatig vergaderingen om de maatregelen op elkaar af te stemmen en bij te werken en om de werknemers te informeren.

Algemene hygiënemaatregelen en werkinstructies:

Op alle locaties zijn hygiënemaatregelen en specifieke werkinstructies te vinden.

 • Noodplannen worden bijgewerkt met een ‘virusuitbraak’ -scenario.
 • Alle medewerkers krijgen de instructie om geen hand te geven aan collega's en externe partijen.
 • Werknemers die ziek zijn of symptomen hebben met betrekking tot Corona, moeten thuis blijven.
 • Werknemers met familieleden die in hetzelfde huis wonen, die ziek zijn of symptomen hebben met betrekking tot Corona, worden volgens de richtlijnen van het RIVM geacht thuis blijven. Echter hierop is een uitzondering gemaakt voor de vitale beroepen, waar Kloosterboer deel van uitmaakt. Dit betekent dat Kloosterboer werknemers geacht worden naar het werk te komen, zolang zij zelf geen symptomen hebben.
 • Werknemers (inclusief uitzendkrachten) worden verzocht vanuit huis te werken wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, ongeacht of zij symptomen vertonen.
 • Werknemers dienen de hygiënevoorschriften strikt op te volgen, extra zorg te besteden aan het wassen van handen en regelmatig werkoppervlakken af te vegen.
 • Medewerkers krijgen de opdracht om contact met externe leveranciers, waaronder (internationale) chauffeurs, tot een minimum te beperken. Voor zover toegestaan door regelgeving en contract, worden chauffeurs gevraagd om tijdens het laden / lossen buiten onze faciliteiten te blijven.
 • Werknemers mogen niet reizen naar risicogebieden zoals aangegeven door de nationale gezondheidsautoriteiten en regeringen.
 • Alle rondleidingen door de site worden geannuleerd.
 • Werknemers mogen niet reizen naar of tussen Kloosterboer-sites of naar externe partijen als er geschikte alternatieven zijn (bijv. Telefoon- / videovergaderingen). Live meetings mogen alleen worden gehouden als er geen geschikt alternatief beschikbaar is.
 • Alle werknemers hebben de instructie gekregen om de sociale afstand van 1,5 meter tot elke individuele persoon te respecteren.
 • Alle werknemers die terugkeren van vakantie worden verzocht zich telefonisch te melden bij de General Manager voordat ze weer aan het werk gaan.
 • Medewerkers werken zoveel mogelijk in ploegen.

Maatregelen op individuele locaties:

Maatregelen worden per locatie doorgevoerd in overeenstemming met specifieke eisen en omstandigheden. Lokale maatregelen zijn onder meer:

 • Plastic schermen ophangen aan recepties en ontvangstbalies.
 • Een buitenruimte (evt tent/overkapping) creëren voor communicatie en uitwisseling van documenten met chauffeurs.
 • Meerdere keren per dag alle werkoppervlakken afnemen met hygiënische doekjes.
 • Intensiveer schoonmaakactiviteiten.
 • In de gemeenschappelijke ruimtes worden geen lunches of koffiepauzes meer gehouden.
 • Extra tijd invoegen (1 uur) tussen ploegwisselingen.
 • Herindeling van preventief onderhoud.
 • Persoonlijk contact vermijden en zoveel mogelijk de telefoon gebruiken.

Neem contact op met de individuele site waarmee u zaken doet om een overzicht te krijgen van de specifieke maatregelen die daar zijn getroffen.

Maatregelen en instructies en dit statement worden regelmatig herzien en geactualiseerd indien nieuwe ontwikkelingen zich voordoen.