Bericht namens Directie

Bericht namens Directie

Beste klanten en relaties,

Het coronavirus raakt ons allemaal en daardoor verandert er veel in de wereld om ons heen. Uiteraard is onze eerste prioriteit de gezondheid van onze medewerkers op de verschillende locaties in de wereld. Daarnaast voelen we een sterke verantwoordelijkheid naar onze klanten en nemen wij onze rol in de voedselketen zeer serieus. Wij zetten ons in om de operatie door te laten gaan en zo onze bijdrage te leveren aan de wereldwijde voedselvoorziening. 

Kloosterboer heeft in samenwerking met de General Managers van de locaties, in lijn met nationale wetgeving en richtlijnen, maatregelen getroffen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Iedere locatie heeft zijn contingencyplannen geactualiseerd om ook in deze tijd ervoor te zorgen dat de operatie overeind blijft. Zo werken veel van onze medewerkers thuis en hebben de medewerkers van de operatie aangepaste werkwijzen, waardoor zij met gepaste afstand in kleine groepen werkzaam zijn. Daarnaast zijn er op de diverse sites geen bezoeken meer vanuit andere locaties en zijn bezoeken van buitenaf tot het minimum beperkt. 

Alleen samen kunnen we de ontstane situatie het hoofd bieden. Onze medewerkers zetten zich volledig in om de voedselketen op peil te houden en we zijn er dan ook trots op dat zij deze verantwoordelijkheid serieus nemen en er ook in deze moeilijke tijden gewoon staan. Aan onze klanten en partners vragen wij begrip ten aanzien van de genomen maatregelen, zodat we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat de voedselketen blijft draaien. 

De wijzigende omstandigheden vereisen dat we onze maatregelen continue aanpassen op de meest actuele situatie. Indien u vragen heeft, verzoeken wij  contact op te nemen met de General Manager van het onderdeel waar u normaliter mee in contact bent. 

Via deze weg willen we ook ons medeleven tonen aan eenieder die getroffen is door het Coronavirus. 

Met vriendelijke groet,

Mark Ketelaar, Sophia van Tol, Stephane Pluenet
Executive Board Kloosterboer