Varekamp Coldstores Holland behaalt AEO Certificaat

Varekamp Coldstores Holland behaalt AEO Certificaat

Op 8 april jl. heeft Varekamp Coldstores Holland B.V. te Poeldijk het AEO certificaat (Authorised Economic Operator) uitgereikt gekregen door de Douane. Met het AEO certificaat bestempelt de Douane Varekamp als een betrouwbare partij. De status AEO biedt allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer.

AEO status
De certificering is een bekroning voor de grote inspanningen in het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. Door de AEO-status kan Varekamp Coldstores Holland B.V. haar dienstverlening naar klanten verder optimaliseren, omdat er substantiële voordelen verbonden zijn aan het AEO-certificaat. Enkele voorbeelden:

  • Minder fysieke en document controles door de Douane;
  • Vooraankondiging van eventuele controles als de goederen nog onderweg zijn;
  • Voorrang bij controles;
  • Mogelijkheid om controles op een bepaalde locatie te laten plaatsvinden.

Betrouwbare, professionele partner
Met dit AEO certificaat geeft de Douane aan dat Varekamp Coldstores Holland B.V. wordt gezien als een betrouwbare en professionele business partner en voldoet aan de zware eisen op het gebied van solvabiliteit, veiligheid, administratie, logistiek en reputatie. De AEO status wordt overal binnen de Europese Unie erkend.