BREEAM Outstanding voor Kloosterboer Cool Port

BREEAM Outstanding voor Kloosterboer Cool Port

ROTTERDAM, 11 JULI 2018 – Op 25 juni jl. heeft Kloosterboer met een score van 86,76% het BREEAM-NL oplevercertificaat “Outstanding” ontvangen voor het koel- en vrieshuis Kloosterboer Cool Port in de Rotterdamse Waalhaven. Deze vestiging van het Kloosterboer concern is hiermee volgens de beoordelingsrichtlijn 2014 één van de meest duurzame koel- en vrieshuizen in Nederland.

Het koel- en vrieshuis met een capaciteit van 40.000 palletplaatsen is nu een jaar operationeel. Om het gewenste BREEAM certificaat te behalen, heeft Kloosterboer tijdens en na de bouw een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn docks op basis van het DoBo principe toegepast. Dit betekent dat  containers/trailers met gesloten deuren kunnen aandocken, om zo de koelketen zoveel mogelijk intact te houden. Daarnaast zorgen verrijdbare stellingen in de opslagcellen voor een optimale benutting van vloeroppervlak en inhoud en wordt op koelingskosten bespaard door een efficiënte opslag van pallets. De restwarmte van de koelinstallatie wordt niet alleen gebruikt voor de industriële processen, maar ook voor het verwarmen van vloeren in kantoorruimten. De oude klinkers van de voormalige containerterminal, waarop Cool Port gebouwd is, zijn hergebruikt als fundering voor het pand. Ook aan de ecologie rondom het terrein is gedacht: zo zijn voor de zeldzame plant “de melige toorts” nieuwe groeiplaatsen rondom het pand gecreëerd.

Het meest duurzame aspect van het gebouw zijn de 11.000 zonnepanelen die op het 27.000 m2 grote dak van het pand zijn geplaatst. De verwachte jaaropbrengst is maar liefst 2.6 mln kWh, dit staat gelijk aan het jaarverbruik van 737 huishoudens. Hiermee kan Cool Port voor een groot deel in zijn eigen energiebehoefte voorzien. 

“Met het besluit om direct in de beginfase van de bouw niet voor “Excellent” maar voor “Outstanding” te gaan zijn we een flinke uitdaging aangegaan. Maar in goede samenwerking met hoofdaannemer Sprangers Bouwbedrijf, de E&W installateurs en diverse adviseurs hebben we deze gerealiseerd”, aldus Jeffrey van der Krogt, Project Manager bij Kloosterboer. 

“De energietransitie is een proces van veel stappen door veel partijen waarbij iedereen zijn eigen bijdrage levert. Het Kloosterboer Cool Port koel- en vrieshuis is met de vele maatregelen in het gebouw en bedrijfsvoering een inspirerend voorbeeld in de haven van Rotterdam,” aldus Allard Castelein, CEO Port of Rotterdam.

De certificering van Kloosterboer Cool Port is niet het eerste BREEAM certificaat dat het concern voor een nieuwbouwproject heeft ontvangen. In 2014 behaalde de locatie op de Maasvlakte een waardering van “Very good” en vorig jaar werd voor de locatie in Velsen het certificaat “Outstanding” behaald. Het nieuwe hoogbouwvrieshuis in Lelystad dat eind dit jaar wordt opgeleverd, heeft eveneens de ambitie het certificaat “Outstanding” te behalen. 

In Nederland is Kloosterboer de nummer 12 binnen de Nederlandse Top 100 Logistieke Dienstverleners en zelfs nummer 5 als het gaat om duurzaamheid.

Foto: © kloosterboer/fotopaulmartens