IFS certificering voor Kloosterboer BLG Coldstore

IFS certificering voor Kloosterboer BLG Coldstore

Kloosterboer BLG Coldstore GmbH, gevestigd in Bremerhaven Container Terminal, heeft de bevestiging ontvangen dat zij voldoen aan de gewenste eisen van de International Featured Standard IFS Logistics 2.1. en als gevolg daarvan het van toepassing zijnde certificaat hebben ontvangen van de certificeringsinstantie LACON GmbH.

De IFS-certificering vereist dat op alle relevante gebieden voldaan wordt aan de eisen van de IFS Logistics versie 2.1 op het hoogst mogelijk niveau op het gebied van voedselveiligheid. Kloosterboer BLG Coldstore’s certificaat is geldig tot 28 november 2018, waarna de jaarlijkse audit plaatsvindt.

De IFS Logistics is de standaard die ontwikkeld is om voor alle soorten transport- en opslagbedrijven (zowel food als non-food) transparantie en vertrouwen in de supply chain te verkrijgen. 

Lüder Korff, Managing Director van Kloosterboer BLG Coldstore, bevestigt dat deze IFS certificering bevestiging is van jarenlang goede praktijken op het gebied van hygiëne en risicobeheersing. “Voor zowel bestaande klanten als nieuwe klanten is IFS Logistics 2.1 een elementair onderdeel van huidige en/of toekomstige samenwerkingsverbanden”, zegt Korff.  “We zijn er ontzettend trots op dat we de certificering al gelijk op het hoogste niveau hebben behaald”.