Bouw Rotterdam Cool Port verloopt volgens schema

Bouw Rotterdam Cool Port verloopt volgens schema

Afgelopen maandag zijn onder toeziend oog van Hans Kroes, CEO Kloosterboer en Emile Hoogsteden, Directeur Containers, Breakbulk & Logistics Havenbedrijf Rotterdam de werkzaamheden voor de staalconstructie van Rotterdam Cool Port officieel van start gegaan. Hiermee verloopt de bouw van het state-of-the-art koel-/vrieshuis, dat in Q2 2017 opgeleverd wordt, volgens schema.

In het 40.000 pallets tellende koel-/vrieshuis wordt een aparte ruimte opgenomen van bijna 8.000 m2 voor value added services, zoals ompakken, sorteren en verpakken met een mogelijkheid tot rijpen van het fruit.

Er wordt naar gestreefd om bij oplevering het BREEAM/NL 4 sterren Excellent certificaat te behalen. Om hieraan te kunnen voldoen wordt er o.a. gebruik gemaakt van LED verlichting en worden zonnepanelen op het dak geplaatst (12.500.000 Watt) waardoor een aanzienlijk deel van de energievraag wordt opgevangen.

Uitbreiding Rotterdamse Koel- en vriessector
Cool Port is een waardevolle uitbreiding van de activiteiten op het gebied van de koel- en vriessector in Rotterdam. Omdat deze locatie veel multimodale verbindingen heeft met zowel het containercluster op de Maasvlakte als met alle omliggende Green Ports én de eindbestemmingen in Europa, zal Cool Port wezenlijk bijdragen aan de duurzaamheid en de efficiency van de logistieke vers-keten,

De import- en exportkosten kunnen aanzienlijk dalen doordat de multimodale locatie met rail, barge en short-sea verbindingen in de nabijheid ligt van de grote containerterminals. Het transport van terminal naar opslaglocatie en bijbehorende CO2 uitstoot wordt zo tot een minimum beperkt. Ook vindt de inspectie van de containers plaats op de locatie. Zo kunnen diezelfde containers weer gelijk ingezet worden voor verlading.

Total Produce en Schrijvershof verplaatsen hun activiteiten naar Coolport
Door de ontwikkeling van Rotterdam Cool Port direct grenzend aan containerterminals wordt ook een optimaal gebruik van reefercontainer equipment bereikt. Daarnaast heeft Rotterdam een vooraanstaande positie in de koel- en vriessector doordat de haven voor veel rederijen de eerste is die zij aandoen in Europa.  Bij verse producten is snelheid cruciaal. Dit heeft ervoor gezorgd dat in de loop der tijd zich een keur aan gespecialiseerde bedrijven en geconditioneerde opslagfaciliteiten heeft gevestigd in Rotterdam en omgeving. De vele voordelen van Cool Port Rotterdam zijn voor  fruitimporteurs Total Produce BV en Schrijvershof dan ook aanleiding hun huidige activiteiten te verplaatsen naar deze nieuwe locatie.

Herontwikkeling Eemhaven
Vanuit de Provincie en de Gemeente is subsidie verleend voor de herontwikkeling voor een groot gedeelte van de Eemhaven. Rotterdam Cool Port is een goede nieuwe invulling voor een deel van het vrijgekomen terrein. De Provincie draagt ook bij aan de infra ontsluiting vanuit het belang voor de Green Ports. Daarnaast heeft het positieve gevolgen voor de werkgelegenheid in het gebied. Kloosterboer is de eerste partij die zich op deze locatie gaat vestigen. Het bedrijf neemt vijf hectare grond af met de mogelijkheid tot uitbreiden in de toekomst. Naar verwachting werken hier vanaf 2017 ca. 100 mensen.